Giới thiệu MABC

giới thiệu

Câu lạc bộ Doanh nhân Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech (MABC) là tổ chức liên kết các doanh nhân, thông qua hoạt động âm nhạc và nghệ thuật cùng với sinh viên để tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng sinh viên trong và ngoài nước, đồng thời kết nối, liên minh, … Đọc tiếp